Exide Premium

 

Exide Premium har den højeste kapacitet og leverer en solid startkraft.Disse to egenskaber kombineret med at batteriet fremstilles, så det kan tåle dybe afladninger, gør Exide Premium til det naturlige valg for kunder, som har brug for et batteri med ekstra kraft.Exide Premium giver en høj koldstartseffekt, har længere levetid end standardbatterier og passer til biler med meget ekstraudstyr. Det fungerer også fremragende ved bykørsel med mange koldstarter.Batteriet er helt vedligeholdelsesfrit, og Magic Eye gør det enkelt straks at se ladningsgraden.

Opbevaring

Ved længere tids opbevaring skal batteriet kobles fra det elektriske system. Selv meget -lavt strømforbrug (tilsluttede ure, alarm osv.) vil aflade batteriet og medføre, at det -på sigt vil tage skade.-- Sørg for, at batteriet er fuldt opladet, når det sættes til opbevaring.-- Opbevar batteriet køligt (frostfrit) og tørt, da selvafladningen halveres for hver 10. grad,temperaturen sænkes.-- Alle batterier har en vis selvafladning, som viser sig ved, at hvilespændingen falder. Hvisspændingen falder til under 12,4 V, skal batteriet oplades. Batterier, der ikke holdes fuldtopladet, risikerer at sulfatere og miste kapacitet.-- Husk, at et afladet batteri kan få frostskader ved normale vintertemperaturer.

Vedligeholdelse og drift

Batterier skal være solidt fastgjorte og have god ventilation.-- Batterier fungerer bedst i stuetemperatur. Varme og kulde påvirker batteriets funktion.-- Hold poler og terminaler fri for forurenende stoffer.-- Batterierne skal holdes rene og tørre, fordi fugt og snavs kan medføre mindre strømme(lækstrøm) på låget og øge selvafladningen.-- For batterier, der kan åbnes, gælder det, at elektrolytniveauet (syren) regelmæssigt børkontrolleres og ved behov justeres med destilleret vand.-- Batterier bør ikke dybdeaflades. Gentagne dybe afladninger forkorter batteriernes -levetid betydeligt.

Opladning

Selvafladningen i moderne batterier er lav, men trods det kommer batterier i hvile altid til langsomt at miste opladningen. Dette kan kompenseres enten ved, at batteriet oplades med bestemte intervaller eller med en løbende vedligeholdelsesladning.-- Det er vigtigt at vælge en batterioplader, der passer til det batteri, som skal oplades. En moderne batterioplader er kendetegnet bl.a. ved, at den har:

  • Temperaturkompensering (opladeren justerer ladespændingen efter temperatur).

  •  Opladningsprofil som er i overensstemmelse med batteri-teknologien AGM/GEL eller standardbatterier (batterier med flydende syre).

  • Opladning som er justeret til batteriets størrelse (Ah kapacitet)

  • Kom forbi og få den rigtige lader til dit batteri

 

 

Superior Power   Superior Equipments   Extreme Temperatures   Intensive Urban Use
Batteriet har ekstrem startkraft.   Batteriet passer til biler med meget elektronisk udstyr.   Batteriet passer til biler, som kører i et meget koldt eller meget varmt klima.   Batteriet passer til brug ved korte strækninger med hård belastning af batteriet.

LÆS MERE PÅ EXIDE-EVOLUTION.COM »